ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Veškeré obchodní záležitosti se řídí výlučně Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami firmy Elakov Production s.r.o., jakékoliv Všeobecné obchodní podmínky apod. jiných subjektů jsou vždy považovány za podstatnou změnu a jsou tedy firmou Elakov Production s.r.o. tímto zamítnuty a zcela nezávazné v jakýchkoliv obchodních případech.