zde se nacházíte:
Úvod > Kvalita

Kvalita

Zajištění kvality

Kvalitní produkt je takový, který plní požadavky na něj kladené. Proto se soustředíme na přání našich zákazníků a podle nich řídíme všechny procesy tak, abychom této kvality docílili. Pomáhá nám k tomu SPC, Paretova analýza, korelační analýza a další nástroje řízení kvality.

Nové úspěchy se pro nás automaticky stávají standardem a z neúspěchů se snažíme poučit. Pomocí nástrojů jako FTA, Ishikawův diagram, nebo 5xProč se snažíme co nejpřesněji příčinu neúspěchu odhalit, abychom se z ní mohli poučit a příště jí zabránit. Třeba díky šikovnému POKA-YOKE řešení. Tak funguje kaizen v Elakov Production s.r.o.

Kontrola a metrologie

Dvakrát měř a jednou řež, jelikož i mistr tesař se někdy utne. A protože platí „důvěřuj, ale prověřuj“, máme u nás klimatizovanou metrologickou laboratoř, která je vybavena nejmodernějšími měřicími zařízeními tak, abychom svoji práci mohli prověřit a zákazníci nám mohli důvěřovat. Vzhledem k často se měnícím projektům a množství komplexních dílů které vyrábíme, je široký rozsah metrologického arsenalu k prokázání shody nezbytný.

Najdete u nás souřadnicové 3D CMM od firem ZEISS, Wenzel, multisenzorový měřicí přístroj ZEISS O-INSPECT, ScanMax, přístroj pro vyhodnocení parametrů povrchu Mitutoyo a další zařízení. Bez posuvných měřidel, mikrometrů, kalibrů, koncových měrek, dutinoměrů a výškoměrů by to nešlo. Vše je v rukou zkušených metrologů, kteří připraví náměrový protokol přesně podle požadavků zákazníka. O naše vybavení se pečlivě staráme, samozřejmostí je zajištění pravidelně obnovované metrologické návaznosti.

Auditů se nebojíme

Strojařina není jen o certifikátech. Ale abychom zákazníkům dokázali že nemluvíme do větru, máme náš systém managementu kvality certifikován dle ISO 9001:2015. Od roku 2017 splňujeme odvětvový standard AS9100D pro letecký průmysl. V roce 2020 jsme získali certifikaci jako výrobce komponent pro zdravotnický průmysl dle standardu ISO 13 485. Není nám lhostejné ani životní prostředí okolo nás, a tak máme zaveden a udržujeme systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015.

Kromě všech těchto certifikačních a z nich vyplývajících dozorových auditů, které nám přinášejí cenné podněty k neustálému zlepšování, máme zaveden systém pravidelných interních procesních auditů. Samozřejmostí jsou také zákaznické audity při navazování nových obchodních vztahů.