zde se nacházíte:
Úvod > GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujeme tímto souhlas společnosti Elakov Production, s.r.o. , se sídlem Za Mostem 342, 691 64 Nosislav, IČ: 0022163, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80586 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem umožnění komunikace mezi Správcem a poskytovatelem osobních údajů. Informace budou používány výhradně pro záležitosti spojení s podnikatelskou činností Správce a osobní údaje mohou použity v elektronické nebo tištěné firmě. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Elakov Production, s.r.o., Za Mostem 342, 691 64 Nosislav, email: gdpr@elakov.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé firemního informačního systému, zabezpečovacího a podpůrného software
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.