zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Konstrukce přípravků

Konstrukce přípravků

Oddělení konstrukce

Náš tým konstruktérů sestává ze zkušených odborníků, kteří se specializují na konstrukci, vývoj a realizaci rozmanitých aplikací pro automobilový, optoelektronický, letecký nebo zdravotnický průmysl. Počínaje ideou, konceptem nebo modelem zákazníka, jsme dále schopni zkonstruovat a vyvinout: 

 • Mechanické součásti a sestavy
 • Lisovací a ohýbací nástroje
 • Montážní, upínací a kontrolní přípravky 
 • Pneumatická, hydraulická nebo elektrická zařízení 

Dále nabízíme našim zákazníkům např. možnosti skenování a reverzního inženýrství nebo servisních oprav a údržby zařízení. 

Montážní / polohovací sestavy a přípravky

Pro aplikace využívané našimi zákazníky v automobilovém, leteckém nebo jiném přesném průmyslu konstruujeme a vyrábíme nástroje a přípravky, které se využívají pro výrobu součástí nebo sestav určených např. k jejich: 

 • přepravě
 • manipulaci
 • polohování 
 • usazení
 • sestavení

Upínací obráběcí přípravky

Mechanické, pneumatické nebo hydraulické upínací přípravky jsou nejčastěji využívány našimi zákazníky z automobilového průmyslu. Jejich pomocí drží odlitky nebo výkovky během obráběcího procesu. Našim zákazníkům poskytujeme přípravky jak pro soustružnické, tak i frézovací operace a to včetně doplňkových funkcí jako:  

 • Poka-yoke prvky 
 • Kontrola upnutí
 • Air Senzoring
 • Další přidané funkce 

Zákazníkům můžeme pokaždé navrhnout upínací systém na míru, podle konkrétních rozměrů a požadovaných tolerancí, a to včetně optimalizace počtu přípravků a posloupnosti upínacích operací. Každý upínací přípravek je doprovázen detailní projektovou dokumentaci popisující například: 

 • Počet a uspořádání okruhů 
 • Hydraulické schéma zapojení
 • Kusovník s vyráběnými díly a normáliemi 

Upínací přípravky pro měření

Pro konečný výrobek odepnutý z obráběcího centra nebo tvářecího lisu navrhujeme a vyrábíme: 

 • Mechanické přípravky, které využívají kalibry a GO/NO GO měřidla pro zjištění shody s výkresovou dokumentací  
 • Mechatronické kontrolní stanice 
 • Přípravky používané na 3D měřících zařízeních, kde jsou specifikace ověřovány pomocí dotykové sondy.